tel. +48 (86) 216 48 56

kom. +48 516 405 455

Prześlij dane

Prześlij dane

 

Podstawowe informacje
Nazwisko: *
Imię 1: *
Imię 2:
Imię ojca: *
Imię matki: *
Miejsce zamieszkania (zgodnie z dokumentem tożsamości): *
Adres do doręczeń (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania): *
Typ dokumentu: *
Seria i nr dokumentu tożsamości: *
Termin ważności dokumentu tożsamości: *
PESEL: *
Numer telefonu kontaktowego: *
Adres e-mail: *
Stan cywilny: *
Wiadomość
W przypadku umów majątkowych małżeńskich lub przymusowej rozdzielności majątkowej prosimy o informację na ten temat lub dostarczenie oryginału dokumentu powodującego powstanie takiego ustroju.

Treść wiadomości:
Uwagi
Proszę o wpisanie jakiej czynności notarialnej dotyczą dane oraz ewentualnie innych uwag dotyczących dokonywanej czynności notarialnej (np: rodzaj umowy/protokołu, przedmiot umowy/protokołu, wartość/cena)
Zabezpieczenie

* - pola wymagane

Szanowni Państwo, zwracamy uwagę, że przesłanie wiadomości (w tym zawierającej dane osobowe stron oraz dotyczące przedmiotu i rodzaju czynności notarialnej) na nasz adres poczty elektronicznej jest równoznaczne z wyrażaniem przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu dokonania czynności notarialnych i prowadzenia dalszej korespondencji droga elektroniczną.